Shortcut to menu Shortcut to container Shortcut to footer
진출기업 디렉토리 보기
KR
0 0
0 0
VN
0 0
0 0

진출기업 검색 결과 베트남 중북부 진출 한국기업을 검색해 보세요!

코참 진출기업의 상호, 전화번호, 주소, 할인혜택 리스트
지역 상호/주소 연락처
Bac Giang

[제조업]

DAE HEUNG AIRTEC CO.,LTD

OFFICE: 0932255888

OFFICE:
Lo 17 Cum cong nghiep Noi Hoang, Yen Dung, Bac Giang

Bac Giang

[제조업]
핸드폰 부품

유신텍비나 YUSHIN TECH VINA

OFFICE: 0204) 366-1453

OFFICE:
Lot B7, B8, Dinh Tram Industrial Zone, Hoang Ninh Commune, Vietnam Yen district, Bac Giang

Bac Giang

[전자, 전기 제조업]

YOUNYI ELECTRONICS VINA CO.,LTD

OFFICE:
Lo dat FJ24 KCN Song Khe - Noi Hoang phía Nam, Tien Phong, Yen Dung, Bac Giang,

Bac Giang

[섬유, 의류, 봉제 제조]
섬유, 의류 봉제 제조

영원박장 YOUNGONE BAC GIANG CO., LTD

OFFICE: 0204 3661 605

OFFICE:
Lot C14,15 Dinh Tram IP, Hoang Ninh, Viet Yen, Bac Giang

Bac Giang

[전자, 전기 제조업]
전기, 전자 제품 제조

영진비나 YOUNGJIN VINA

OFFICE: (0204) 366 1819

OFFICE:
: Lot CN 06-01, Van Trung IZ, Van Trung, Viet Yen, Bac Giang

Bac Giang

[제조업]
각종 비닐 백 제조

영한 YOUNGHAN

OFFICE: +84 237-888-8199

OFFICE:
Lot A7, Industrial Group No.2, Xuong Giang ward, Bac Giang city, Bac Giang province.

Bac Giang

[전자, 전기 제조업]
모바일 부품 제조

YOUNG SUNG PRECISION VINA

OFFICE: 0204 366 0625

OFFICE:
Lot D12, Dinh Tram IP,Viet Yen, Bac Giang

Bac Giang

[제조업]
각종 비닐 백 제조

유진비나 YOOJINVINA

OFFICE: 0204-3825556
7
8

OFFICE:
Lot A7, Xuong Giang 2 IP, Xuong Giang commune

Bac Giang

[제조업]

YJE VINA

OFFICE: 0204) 366 2900, 0965 6534 39

OFFICE:
Lot CN 16, Van Trung IZ, Viet Yen, Bac Giang

Bac Giang

[전자, 전기 제조업]
전자, 전기 제조

YESUNG ELECTRONICS

OFFICE: 0204 3661 352

OFFICE:
Lot B6, Dinh Tram IZ, Bac Giang

top