Shortcut to menu Shortcut to container Shortcut to footer
진출기업 디렉토리 보기

회원 할인 프로그램

DOZO SUSHI[0]
2020-03-24 616
by 관리자

주소: 5F, Vincom Center Tran Duy Hung, 119 Tran Duy Hung, Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi

전화: 0220 7300 1150                                                          

할인내용

- 전메뉴 20% 할인 적용 (음료 및 주류 제외)

- 생수 무료제공

- 단체 예약시 맥주한잔씩 무료제공

할인기간: from 01/03/2010 to 30/04/2020

댓글 작성하기
댓글 (0)
top