Shortcut to menu Shortcut to container Shortcut to footer
진출기업 디렉토리 보기
KR
0 0
0 0
VN
0 0
0 0

진출기업 검색 결과 베트남 중북부 진출 한국기업을 검색해 보세요!

코참 진출기업의 상호, 전화번호, 주소, 할인혜택 리스트
지역 상호/주소 연락처
BAC GIANG

[제조업]
출판용 옵셋잉크, UV 잉크, UV 코팅 및 수성 코팅 제조, 판매, 유통

디어스 이노베이션 비나 Deer's Innovation vina co., lted

OFFICE: 070-530-5376

OFFICE:
LOT CN-01, VAN TRUNG IZ, VIET YEN DISTRICT, BAC GIANG

BAC GIANG

[전자, 전기 제조업]
알류미늄

엠케이 메탈 비나 MK METAL VINA

OFFICE: 094 282 1881

OFFICE:
Lô CN-08, Khu Công nghiệp Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

BAC GIANG

[섬유, 의류 및 봉제 제조]
섬유, 의류 봉제

에스제이 글로발 S J Global co.ltd

OFFICE: 0204 353 2984

OFFICE:
Lot 1+2 Bo Ha Industrial, YenThe Dist, Bac Giang Pro, Vietnam

BAC GIANG

[전자, 전기 제조업]
핸드폰 부품 제조

YUSHIN TECH VINA

OFFICE: 204 366-1453

OFFICE:
Lot B7, B8, Dinh Tram Industrial Zone, Hoang Ninh Commune, Vietnam Yen district, Bac Giang

BAC GIANG

[전자, 전기 제조업]

YOUNYI ELECTRONICS

OFFICE:
Lo dat FJ24 KCN Song Khe - Noi Hoang phía Nam, Tien Phong, Yen Dung, Bac Giang,

BAC GIANG

[섬유, 의류 및 봉제 제조]

YOUNGONE BAC GIANG

OFFICE: 204 366-1603(ext.117)

OFFICE:
Lot C14, C15, Dinh Tram IP, Viet Yen district, Bac Giang

BAC GIANG

[전자, 전기 제조업]
전기, 전자제품 제조

YOUNGJIN VINA

OFFICE: 204 366 1819

OFFICE:
Lot CN 06-01, Van Trung IZ, Van Trung, Viet Yen, Bac Giang

BAC GIANG

[제조업]
비닐 백 제조

YOUNGHAN

OFFICE: 204 237-321-9899
237-888-8199

OFFICE:
Lot 75, Zone A, Dinh Huong Industrial Park-Tay Bac Ga ( Part 2), Thanh Hoa City,Thanh Hoa Province

BRANCH:
. Bac Giang factory : Lot A7, Industrial Group No.2, Xuong Giang ward, Bac Giang city, Bac Giang province.

BAC GIANG

[전자, 전기 제조업]
모바일 부품 제조

YOUNG SUNG PRECISION VINA

OFFICE: 204 366 0625

OFFICE:
Lot D12, Dinh Tram IP,Viet Yen, Bac Giang

BAC GIANG

[제조업]
비닐 백 제조

YOOJINVINA

OFFICE: 204 3825556
7
8

OFFICE:
Lot A7, Xuong Giang 2 IP, Xuong Giang commune
Bac Giang city, Bac Giang

top