Shortcut to menu Shortcut to container Shortcut to footer
진출기업 디렉토리 보기
KR
0 0
0 0
VN
0 0
0 0

진출기업 검색 결과 베트남 중북부 진출 한국기업을 검색해 보세요!

코참 진출기업의 상호, 전화번호, 주소, 할인혜택 리스트
지역 상호/주소 연락처
BAC GIANG

[전자, 전기 제조업]

이엠따블유 베트남 EMW VIETNAM Co.,Ltd

OFFICE: +84 204-3818-288

OFFICE: Nhà xưởng E10-E11, lô CN-03, KCN Vân Trung, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

BAC GIANG

[기타 > 기타]

LATON ROSIN LATON ROSIN

OFFICE: 097 680 0137

OFFICE: Lo CN01, Van Trung Industrial Park, Viet Yen Dist., Bac Giang

BAC GIANG

[기타 > 기타]

HHJ VINA HHJ VINA

OFFICE: 097 469 3947

OFFICE: New residential area No. 2, Dinh Ke ward, Bac Giang

BAC GIANG

[제조업 > 제조업]

SUNG GWANG SUNG GWANG

OFFICE: 0204) 366 1609

OFFICE: Lo C1, Dinh Tram Industrial Zone, Hoang Ninh, Viet Yen district, Bac Giang

BAC GIANG

[제조업 > 제조업]

에스제이 테크 베트남 SJ TECH VIETNAM

OFFICE: 0204) 818 999

OFFICE: Lot no. 16, Van Trung Industrial Park, Van Trung Commune, Viet Yen Dist, Bac Giang

BAC GIANG

[제조업 > 제조업]

신성 비나 SHIN SUNG VINA

OFFICE: 0204) 3523 041~3

OFFICE: Lot B1, Song Khe Industrial Zone Noi Hoang, Bac Giang

BAC GIANG

[제조업 > 제조업]

SAEKWANG ENG VINA SAEKWANG ENG VINA

OFFICE: 0204) 3766 227

OFFICE: Plot 15-17, Noi Hoang Industrial Park, Noi Hoang Street, Yen Dung District, Bac Giang Province.

BAC GIANG

[제조업 > 제조업]

S.J GLOBAL S.J GLOBAL

OFFICE: 0204) 353 2984

OFFICE: Lo 1&2 Cum CN Bo Ha, Huyen Yen The, Bac Giang

BAC GIANG

[제조업 > 제조업]

S&G S&G

OFFICE: 24) 3795 8258

OFFICE: Van Trung Industrial Park, Viet Yen Dist., Bac Giang

BAC GIANG

[제조업 > 제조업]

JIN YANG VN JIN YANG VN

OFFICE: 0204) 248 4567, 016 5965 6367

OFFICE: Lo CN01, KCN Vân Trung, Viet Yen, Bac Giang

top