Shortcut to menu Shortcut to container Shortcut to footer
진출기업 디렉토리 보기
KR
0 0
0 0
VN
0 0
0 0

신규 회원사 소개

NAWOO Precision Electronics Co.,LTD[0]
2020-11-06 410
by 관리자

NAWOO Precision Electronics Co.,LTD

나우정밀전자유한공사

 

 

 

Address: Floor 20th, Vinaconex Building 9, lot HH2-2 Pham Hung street, Me Tri ward,
Nam Tu Liem, Hanoi., Vietnam

업종/ 업태: 전자, 전기, 제조업

Email: takiseo@hotmail.com

 

 

 

임직원

서영용 대표/ SEO YOUNG RYONG CEO

Mobile: 0904661293

Email: takiseo@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

댓글 작성하기
댓글 (0)
top