Shortcut to menu Shortcut to container Shortcut to footer
진출기업 디렉토리 보기
KR
0 0
0 0
VN
0 0
0 0

신규 회원사 소개

CONG TY TNHH CMH CO., LTD[0]
2020-10-20 339
by 관리자

CONG TY TNHH CMH CO., LTD

씨엠에치 비나

 

 

 

Address: Doi 1, Thon Phu Tai 1. Xa Kim Dinh, Phuong Kim Thanh Tinh Hai Duong

업종/ 업태: 건설 및 건설 자재 

Tel: 1377745775

Email: Cmhvietnam1@gmail.com

Website: Cmhvietnampm.vn(작업 진행중)

 

 

 

임직원

이 대 현 대표이사/ LEE DEA HYUN CEO

Mobile: 0377745775

Email: dea1183@nate.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

댓글 작성하기
댓글 (0)
top